Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Duration of treatment

Продължителност на лечението

• Минималната продължителност на лечението е 50-60 дни годишно, което трябва да се повтаря 3 пъти последователно.

• Точният период на лечение може да бъде установен само от лекаря след консултация.

• В случай на напреднал стадий на МС или бързо прогресираща МС, продължителността на престоя и лечението трябва да бъдат повече.

• Трябва също така да се отбележи, че първата година е най-важното време за лечение и понякога първоначалната продължителност на лечението може да бъде повече от 60 дни, което зависи от критериите за ПАМС.

• Ако пациентите не са в състояние незабавно да се лекуват в болницата, те могат да приемат нашите билкови лекарствени продукти и да планират по-късно лечение.