Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Ежедневна проверка:

Всяка сутрин главният лекар и/или друг лекар правят лична консултация, проверяват пулса и решават лечението за конкретния ден според състоянието на пациента в момента. Терапиите не могат да бъдат резервирани според предпочитанията на пациента, а лекарите сами предписват най-добрата терапевтична форма за всеки ден.